Home / Vaillant foutcodes

Vaillant foutcodes

VERSCHIJNT ER EEN FOUTCODE OP HET DISPLAY VAN JOUW VAILLANT BOILER?

 

Hieronder vind je enkele veelvoorkomende Vaillant foutcodes en wat ze betekenen en hoe je de oplossing zelf kunt vinden.

# Betekenis
COMMUNICATIEFOUT

Geen communicatie met de printplaat

F0

Mogelijke betekenis:

 1. .Aanvoertemperatuursensor (NTC): NTC defect,
 2. NTC-kabel defect,
 3. defecte aansluiting op NTC,
 4. defecte aansluiting op elektronica
F01

Onderbreking retourtemperatuurvoeler

F02

Onderbreking boilerlaadsensor

F03

Onderbreking boilerlaadsensor actoSTOR (NTC),

Opgelet : alleen in combinatie met F.91

F10

Kortsluiting aanvoertemperatuursensor (<130 °C)

F11

Kortsluiting retourtemperatuurvoeler

F13

Kortsluiting boilervoeler

F20

Temperatuurbegrenzer is in werking gesteld

F22

Veiligheidsuitschakeling door watergebrek

F23

Veiligheidsuitschakeling :

Wegens temperatuurspreiding te groot

F24

Veiligheidsuitschakeling :

Wegens temperatuurstijging te snel

F25

Veiligheidsuitschakeling :

Wegens rookgastemperatuur te hoog

F26

Gasblokfout

F27

“Vreemd licht”

De vlam wordt herkend, hoewel de olieklep niet aangestuurd wordt

F28

Toestel treedt niet in werking

Ontstekingspogingen tijdens starten mislukt

F29

Uitval tijdens werking - opnieuw ontsteken zonder succes

F32

Fout ventilator

F33

Mogelijke betekenis:

 1. Drukdooscontact sluit niet bij start
 2. of Drukdooscontact gaat open bij bedrijf
 3. of Drukdooscontact sluit bij te laag toerental
F35

Mogelijke betekenis:

 1. Storing rookgas afvoer
 2. Lucht toevoer
F36

Uitstromend rookgas door rookgassensor herkend (terugslag)

F42

Codeerweerstand kortsluiting

(evt.. in combinatie met Vaillant Foutcode F70)

F43

Onderbreking codeerweerstand

F49

Fout eBUS

F5

Onderbreking rookgassensor buiten

F50

Rookgasdrukdoos is uitgevallen

F52

Fout aansluiting massastroomsensor

F53

Fout massastroomsensor

F54

Fout gasdruk

(in combinatie met F.28/F.29)

F56

Fout regeling massastroomsensor

F57

Fout tijdens de comfortbeveiligingsmodus

F58

Bevestiging olievoorverwarmer komt niet binnen 3 min

F6

Onderbreking rookgassensor binnen

F61

Fout gasblok aansturing

F62

Fout gasblok uitschakelvertraging

F63

EEPROM fout

F64

ADC fout

F65

Storing elektronicatemperatuur

F67

Storing elektronica/vlam

F68

Fout instabiel vlamsignaal

F70

DSN niet plausibel

F71

Aanvoersensor meldt een constante waarde

F72

Mogelijke betekenis:

 1. Fout aanvoertemperatuurvoeler
 2. Fout retourtemperatuurvoeler
 3. Fout aanvoer- en/of retourtemperatuurvoeler
F73

Fout bij de druksensor

F74

Fout waterdruksensor

F75

Vaillant foutcode F75 is gerelateerd aan een probleem met de waterdruk in het verwarmingssysteem van de cv-ketel.

 

Deze foutcode wordt getoond als de ketel geen waterdruk detecteert of als de waterdruk te laag is. En als er geen druksprongherkenning is bij het starten van de pomp.

F76

Oververhittingsbeveiliging aan de primaire warmtewisselaar is geactiveerd

(Maximaalthermostaat geactiveerd)

F77

Mogelijke betekenis: Er is geen contact met de rookgasklep of condensaatpomp

 1. Bevestigingscontact luchttoevoer ontbreekt
 2. Bevestigingscontact rookgasklep ontbreekt
 3. ecoLEVEL bij aansluiting aan X 40 ontbreekt
F78

Onderbreking warmwateruitloopvoeler aan de externe regelaar

F80

Onderbreking of kortsluiting op inloopsensor secundaire warmtewisselaar

(Alleen in combinatie met F.91)

F81

actoSTOR laadpomp defect

(alleen in combinatie met F.91)

F82

Beschermingsanodefout actoSTOR K300 *

F83

Mogelijke betekenis:

 1. Fout temperatuurwijziging aanvoertemperatuurvoeler
 2. of fout temperatuurwijziging aanvoertemperatuurvoeler en retourtemperatuurvoeler
 3. of fout temperatuurwijziging retourtemperatuurvoeler
F84

Mogelijke betekenis

 1. Fout temperatuurverschil aanvoer
 2. Retourtemperatuursensor niet plausibel
F85

Fout aanvoer- of retourtemperatuurvoeler verkeerd gemonteerd

F90

Communicatie met actoSTOR module onderbroken

F91

Sensor/actorfout aan de actoSTOR module

F92

Fout codeerweerstand

F93

Fout gasgroep

LED ACTOST

Status actoSTOR elektronica wijzigt